Σ.Ε.Ο Φλώρινας: Κανονισμοί

Κυριακή 17 Αυγούστου 2008

Κανονισμοί

Για την συμμετοχή στις αναβάσεις είναι απαραίτητη η ιδιότητα μέλους του ΣΕΟΦ. Κατα εξαίρεση μπορούν να συμμετέχουν και άτομα μη εγγεγραμένα στον ΣΕΟΦ όταν είναι μέλη αλλων σωματείων της ΕΟΟΑ.

Καθένας που συμμετέχει στις αναβάσεις του Συλλόγου μας, φέρει όλη την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος που οφείλεται σε υπαιτιότητα του.

Ο υπεύθυνος κάθε ανάβασης μπορεί να τροποποιήσει ή να ακυρώσει κάποια ανάβαση αν κρίνει ότι οι συνθήκες το επιβάλλουν ή να αρνηθεί τη συμμετοχή κάποιου κατά την κρίση του. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου