Σ.Ε.Ο Φλώρινας: Σ.Ε.Ο.Φ - Γενικά

Κυριακή 17 Αυγούστου 2008

Σ.Ε.Ο.Φ - Γενικά

Ο  Σ.Ε.Ο.Φ ιδρύθηκε το 1994 και είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α).
Σκοπός του είναι η ευρεία διάδοση της Ορειβασίας και η προσπάθεια ανύψωσης της σε διεθνές επίπεδο.
 Έτσι:
Πραγματοποιεί τακτικές Ορειβατικές αναβάσεις και αναρριχήσεις στα Ελληνικά βουνά και στα βουνά ξένων χωρών.
Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο (Ημερήσιο και Περιοδικό Τύπο, ΜΜΕ, διοργάνωση ομιλιών και διαλέξεων) με σκοπό τη διάδοση της αγάπης όλων των πολιτών για την ορεινή φύση και τη συνειδητοποίηση της επιτακτικής ανάγκης για την προστασία του ποικιλόμορφου φυσικού περιβάλλοντος γενικά.
Οργανώνει Σχολή για την τεχνική κατάρτιση των μελών του, καθώς και των μελών συναφών Σωματείων, στο άθλημα της Ορειβασίας και της Αναρρίχησης και για την παροχή των απαραίτητων πρώτων βοηθειών σε όσους τυχόν τις χρειασθούν.
Προβαίνει στην κατασκευή Ορεινών καταφυγίων και φροντίζει για τη συντήρηση και τον ευπρεπισμό τους.
Εκδίδει Δελτίο για την τεχνική ενημέρωση των μελών του και την καταχώρηση των γενικότερων δραστηριοτήτων του Συλλόγου και δημιουργεί Βιβλιοθήκη με βιβλία Ορειβατικού και ευρύτερου Εθνικού, Πολιτιστικού και Αθλητικού Περιεχομένου.
Πραγματοποιεί οδοσημάνσεις στα ορεινά μονοπάτια και προβαίνει σε κάθε άλλη χρήσιμη ενέργεια που διευκολύνει την ανάβαση και την αναρρίχηση όλων των ορειβατών.
Μεριμνά για την προστασία, την επιστημονική εξερεύνηση και την τουριστική αξιοποίηση των σπηλαίων σε συνεργασία με επιστημονικούς και κρατικούς φορείς.
Προωθεί την ανάπτυξη όλων των χιονοδρομικών αθλημάτων καθώς και την ανάβαση στα βουνά με τη χρήση του ορειβατικού σκι και του ποδηλάτου βουνού.
Συγκροτεί ομάδες διάσωσης τραυματισμένων ή αποκλεισμένων ορειβατών και χιονοδρόμων καθώς και ομάδες διάνοιξης δρόμων σε αποκλεισμένες περιοχές.
Συγκροτεί ομάδες δενδροφύτευσης, πυρασφάλειας και δασοπυρόσβεσης και φροντίζει για τον εφοδιασμό τους με τον κατάλληλο εξοπλισμό.
Συμμετέχει σε κοινές εκδηλώσεις ποικίλου περιεχομένου με άλλα Σωματεία της Φλώρινας και της υπόλοιπης Ελλάδας.
Με κάθε μέσο δημιουργεί τις συνθήκες για την ανάπτυξη μεταξύ των μελών του αισθήματος συντροφικότητας, ομαδικότητας, αλληλεγγύης, αγωνιστικότητας και ευγενούς άμιλλας επειδή πιστεύει ότι τα αισθήματα αυτά είναι τα πλέον πολύτιμα για την αρμονική συμβίωση και την κοινωνική πρόοδο.